Over JustBiz

JustBiz is de praktijk van Lucianne Verweij. Lucianne heeft een brede en gedegen achtergrond als bedrijfsjurist en heeft zich de laatste 11 jaar gespecialiseerd in compliance en bedrijfsethiek en de sociale aspecten van duurzame bedrijfsvoering binnen een multinational. Meer informatie vindt u op haar linked-in profiel.

JustBiz adviseert en verleent diensten met betrekking tot het ontwikkelen en implementeren van programma’s op gebied van compliance, bedrijfsethiek en conflict management.

Daarnaast verleent JustBiz diensten als gecertificeerd vertrouwenspersoon of geregistreerd mediator, op ad hoc basis of als onderdeel van een klachtenafhandelingsprocedure of klokkenluidersregeling.

unspecified-6