En…voldoet u al aan de Wet Huis voor klokkenluiders?

Een verplichte meldregeling

Vanaf 1 juli j.l. zijn alle organisaties met meer dan 50 medewerkers verplicht om een meldregeling te hebben, conform de wet Huis voor klokkenluiders. Bent u al zover? En, ging de OR er meer akkoord? Weet u nu dan ook wat u moet doen als er een klacht binnenkomt? En weten de medewerkers waar ze aan toe zijn als ze een klacht indienen? Weten de mensen tegen wie de klacht wordt ingediend dat ook? En hoe zit het met inhuurkrachten die voor u werken? En vertrouwenspersonen? Hebben zij helder wat hun rol is in dezen? Heeft u in uw regeling ook staan dat klagers ook naar ‘ buiten’ kunnen met hun klacht? Waarom eigenlijk?

Het draait om vertrouwen

De meeste van de hierboven gestelde vragen zien op het creëren van vertrouwen. Vertrouwen dat de organisatie het belangrijk vindt om het juiste te doen, en als daar twijfels over zijn, dat zal gaan onderzoeken. Op een vertrouwelijke, zorgvuldige en consequente wijze. Vertrouwen dat de organisatie weet dat het mensenwerk blijft, en dat niet alleen de organisatie, maar ook mensen beschadigd kunnen raken, en ook naar die wetenschap zal handelen.

Ter voorkoming van klokkenluiders

Maar die laatste vraag – het naar ‘ buiten’ kunnen – ziet nu juist op een gebrek aan vertrouwen. De situatie dat een mogelijke klager er geen vertrouwen meer in heeft dat de organisatie het juiste wil doen, en de zorg dat de organisatie in geval van twijfel juist wèl inhaalt. Een organisatie zowel als diens medewerkers zijn er het meest mee gebaat om te zorgen dat het zo ver niet komt. Door een beleid en operationalisatie, inclusief escalatie, dat gedegenheid en overtuiging uitstraalt.

Ik kijk graag met u mee hoe u deze wetgeving kunt vertalen naar iets wat niet alleen bij uw organisatie past, maar ook de organisatiedoelstellingen uitdraagt, en recht doet aan uw mensen.