Werkwijze

U kunt doorgaans eerst een korte telefonische intake verwachten. In dat gesprek wordt gekeken of er bereidheid is tot een mediationgesprek en wie er nodig zijn aan tafel om het (de) geschil(len) op te lossen.

Ook worden er afspraken gemaakt over vertrouwelijkheid en de kosten. Deze afspraken worden vastgelegd in de mediationovereenkomst, die bij het eerstvolgende gesprek door betrokkenen en de mediator wordt getekend.

U bepaalt zelf voor een belangrijk deel de inhoud en het tempo van de mediation. Een korte doorlooptijd is altijd het streven. Gemiddeld komt dat neer op één tot drie gesprekken binnen een aantal weken of maanden. Soms zijn er meer gesprekken nodig zoals bij een samenwerkingsgeschil.

Een mediation traject bevat doorgaans de volgende stappen:

  • verbeteren van de interactie en communicatie
  • verhelderen van het proble(e)m(en)
  • focussen op de betrokken belangen
  • onderhandelen over een oplossing.

De mediator kan overwegen vertrouwelijke afzonderlijke gesprekken met de partijen in te lassen, tussentijds of tijdens een mediationgesprek. De resultaten van de medation worden doorgaans vastgelegd in een vaststellings-overeenkomst.

Kosten:

Lucianne werkt op basis van een uurtarief zoals hier uiteengezet. Reistijd en eventuele locatiehuur worden in rekening gebracht, algemene kantoorkosten zijn verder inbegrepen in het uurtarief. De declaraties zijn inzichtelijk gespecificeerd.

De kosten van de mediation worden doorgaans gedeeld door de betrokkenen. U betaalt dan de helft.

Voor betrokkenen met een inkomen onder een bepaalde inkomensgrens bestaat er een mogelijkheid om op basis van een toevoeging (gefinancierde rechtshulp) te werken. U betaalt dan alleen een eigen bijdrage. Neem kontakt op met JustBiz om te kijken of u in aanmerking komt hiervoor.