Doeltreffend

Mediation is een effectief middel om tot de kern van het geschil door te dringen en tot een duurzame oplossing te komen. In één gesprek is vaak al duidelijk waar het partijen om gaat, welke belangen er spelen en of er bereidheid is om te zoeken naar een resultaat in wederzijds belang. Die oplossing is maatwerk en kan veel meer inhouden dan u van een rechter kunt verwachten.

Efficiënt

Kosten en tijdbeslag zijn overzichtelijk. Er gaat weinig tijd en geld verloren aan formaliteiten en procedures. De kosten deelt u doorgaans met de andere betrokkenen. In de meeste gevallen wordt binnen een paar gesprekken een positief resultaat geboekt waar partijen mee verder kunnen.

Relatievriendelijk

Mediation geeft partijen de ruimte hun eigen oplossing te creëren met daarin oog voor belangen van partijen. Dit betekent voor partijen vaak een ‘win-win’, ook met betrekking tot hun relatie. De lucht kan weer geklaard zijn, mistverstanden verhelderd, de inzichten in elkaar verdiept. Daarmee ligt er een goede basis voor voortzetting van de relatie.