Integriteitskwesties en mediation

Mediation in integriteitskwesties

Compliance professionals zullen niet snel mediation opperen als het gaat over integriteitskwesties.  Doorgaans heeft een bedrijf een meldprocedure die gevolgd dient te worden.  Na melding volgt onderzoek, en afhankelijk van de uitkomst van dit onderzoek – gegrond dan wel ongegrond –  kunnen er correctieve en/of disciplinaire maatregelen volgen.   Het doel van mediation; partijen helpen in het beëindigen van hun conflict, met behoud van relatie, lijkt niet aan de orde.

Toch benaderen opdrachtgevers mediators nog wel eens om als mediator op te treden na melding van een integriteitsissue.  Bijvoorbeeld omdat de opdrachtgever de betreffende melder ervaart als een lastige klant, toeleverancier, medewerker, vanuit de overtuiging dat er niets speelt. Voor mediators een lastige zaak, blijkt uit intervisies.   De neiging is dan toch dat gesprek maar aan te gaan. De noodzaak van een onderzoek kan toch ook uit een mediation komen, toch?

de beperkingen en de mogelijkheden

Als compliance professional én mediator zie ik de beperkingen van mediation maar ook mogelijkheden.  Vooral voor die zaken waar relatiebehoud wel van belang is, en waarheidsvinding meer op de achtergrond staat.

In dit blog, gepubliceerd op de website van de Merlijn Groep, probeer ik zowel mediators als compliance professionals op weg te helpen hoe om te gaan met de verschillende categorieën integriteitskwesties.