Efficiency vs effectiviteit; hoe deze waarden te balanceren

Welke balans vraagt een goed compliance programma

De organisatiewaarden efficiency en effectiviteit vertegenwoordigen beiden belangrijke waarden in de hedendaagse bedrijfsvoering; met zo min mogelijk middelen – zoals tijd, geld, energie – je doel zien te bereiken.  Denk voor dat laatste bijvoorbeeld aan mooie producten, goede dienstverlening, sterkere reputatie, hogere beurswaarde, trouwe klanten etc.

Waar efficiency – of doelmatigheid – dus ziet op het proces, ziet effectiviteit – of doeltreffendheid – op het doel.

Ik kan me echter niet aan de indruk onttrekken dat in compliance programma’s deze twee waarden nogal eens door elkaar lopen.  Als alle vinkjes gezet kunnen worden, denkt men snel dat daarmee het risico naar behoren afgedekt of in ieder geval sterk verminderd is.  Maar hoe effectief zijn deze programma’s nu werkelijk?

In dit artikel Efficiency versus effectiviteit, recent gepubliceerd in het Tijdschrift voor Compliance, bekijk ik het dilemma waar organisaties tegen aan kunnen lopen, en de keuzes waar organisaties voor staan, met betrekking tot deze twee waarden.  Dit in de context van compliance programma’s gericht op het verbeteren van de condities voor mens en milieu bij leveranciers in de keten.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *