Diensten

JustBiz adviseert en verleent o.a. de volgende diensten:

  • Assessment van stand van zaken en gap-analyse
  • Strategiebepaling en advisering met betrekking tot het ontwikkelen, vormgeven, implementeren en monitoren van integriteitsbeleid & compliance.
  • Ontwikkeling en realisatie van oa klokkenluidersregelingen
  • Ontwikkelen en realisatie van programma’s gericht op toeleveranciers of agenten en distributeurs
  • Het ondersteunen van organisaties in het identificeren van, en anticiperen op, interne en externe ontwikkelingen en daaraan gerelateerde organisatie risico’s
  • Vormgeven van in- en externe rapportage
  • (Interim) management
  • Het verzorgen van (dilemma)trainingen, workshops of presentaties
  • Ontwikkelen en implementeren van conflict management systemen

Daarnaast verleent JustBiz diensten als klachtenfunctionaris, gecertificeerd vertrouwenspersoon of geregistreerd mediator voor zakelijke en arbeidsconflicten, als een losstaande activiteit of als onderdeel van een klachtenafhandelingsprocedure of klokkenluidersregeling.